Event

Vi har event som Sofieros Trädgårdsfest, Vallåkraträffen, Classic Cars och ett stort antal konserter att referera till, event och träffar med upp till 25 000 besökare.

Vi förfogar över mobil utrustning, anpassad efter mångårig erfarenhet av stora arrangemang. Att sjösätta projekt av denna kaliber kräver enorm planering, vi börjar med ett möte där riktlinjerna för just Ert arrangemang dras upp.

Därefter tillsätter vi - i samråd med Er - en arbetsgrupp, en grupp Ni kommer att ha tät kontakt med innan dagen för Ert stora evenemang.